Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2018

Nollie
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viaCannonball Cannonball

September 27 2018

Nollie
8739 3ff0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball

September 26 2018

Nollie
9446 d0b7
Reposted fromkrzysk krzysk viaCannonball Cannonball
Nollie
Nollie
9281 96a3 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaCannonball Cannonball
Nollie
9518 3e41
Reposted fromcavovo cavovo viaCannonball Cannonball
Nollie
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego.
Nollie
5181 7f78
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
Nollie
4779 fa9f
Reposted fromrenirene renirene viaCannonball Cannonball
Nollie
Czyż nie tak właśnie wygląda życie? Nieustanne próby doskonalenia się i brak samoakceptacji?
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball

May 09 2017

Nollie
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaCannonball Cannonball
Nollie
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viaCannonball Cannonball

June 25 2015

Nollie
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
Nollie
  Jestem strasznie szczęśliwa, bo mi powiedziałeś, że Ci źle beze mnie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz

June 24 2015

Nollie
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Nollie
Może to dobrze robi człowiekowi, jeśli od czasu do czasu upadnie. Byle tylko nie potłukł się na kawałki.
— John Maxwell Coetzee – Hańba
Reposted fromhormeza hormeza vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
Nollie
0073 5a73
Reposted frompesy pesy vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
Nollie
Nollie
1665 ea78
Nollie
 I byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było takie smutne.
— Olgierd Świerzewski – Zapach miasta po burzy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl