Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

Nollie
0216 4ab3 500
Reposted fromsiara siara vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
Nollie
3621 d431 500
Reposted fromgarter garter vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
Nollie
A czasem nie potrzeba niczego więcej oprócz przytulenia. Żeby ktoś Cię przytrzymał jak się rozpadasz.
Nollie
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?

Reposted frombimbka bimbka vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
Nollie

Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
Nollie
4583 518f
Nollie
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą
— Niedpowieści
Nollie
Ty nie potrzebujesz wcale mnie. Potrzebujesz kogoś, kto będzie Cię nieustannie głaskał słowami, kto otuli Cię puchową kołdrą i przykryje szklanym kloszem. A ja nie umiem nie ranić, ja wydrapuję oczy słowami, rozrywam duszę milczeniem i kocham, kocham tak mocno, że wszelkie szklane klosze przy mnie pękają.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, Szepty Charlotte
Nollie
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
Nollie
4921 1868
Reposted fromhormeza hormeza vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
Nollie
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— I.
Nollie
Reposted fromweightless weightless viaCannonball Cannonball
Nollie
Popołudnie.
Idziemy Centralną. 
Tłum.
– Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych – mówi Wktor.
Pauza.
– A może ty też nie jesteś nikomu potrzebny? – pytam.
– Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
Nollie
Chcę tylko być spełnieniem twoich marzeń.
— niedonaprawienia.soup.io
Reposted fromdeadwolf deadwolf viaxoxou xoxou
Nollie
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viaxoxou xoxou
Nollie
Potwór wiecznej samotności wyłazi z szafy i chwyta za gardło. Boję się go.
— johnny / wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromdepresja depresja viaCannonball Cannonball
Nollie
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viadusz dusz
Nollie
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
Nollie
5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl