Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

Nollie
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Nollie
Może to dobrze robi człowiekowi, jeśli od czasu do czasu upadnie. Byle tylko nie potłukł się na kawałki.
— John Maxwell Coetzee – Hańba
Reposted fromhormeza hormeza vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
Nollie
0073 5a73
Reposted frompesy pesy vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
Nollie
Nollie
1665 ea78
Nollie
 I byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było takie smutne.
— Olgierd Świerzewski – Zapach miasta po burzy
Nollie
7578 a9b7
Reposted fromosaki osaki vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
Nollie
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia
Nollie
- Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?

Marcin Świetlicki: Tak.
Nollie
W pewnym momencie możesz spotkać kogoś, kto będzie dla Ciebie doskonały, w najmniejszych molekułach zaprojektowany by być Twoim największym skarbem i źródłem radości. Ta osoba może albo całkowicie Cię uszczęśliwić, albo totalnie zmiażdżyć.
— Radek Kolago
Nollie
Nie samo ciało mnie podnieca, ale Ty w nim.
— Jerzy Sosnowski
Nollie

Wyszukane słowo na dziś: indolecja

Indolencja - brak zaradności, nieporadność; zobojętnienie, nieczułość, bierność.
Nollie
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
4020 bb3f
Reposted fromindie indie vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
Nollie
Nollie
0216 4ab3 500
Reposted fromsiara siara vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
Nollie
3621 d431 500
Reposted fromgarter garter vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
Nollie
A czasem nie potrzeba niczego więcej oprócz przytulenia. Żeby ktoś Cię przytrzymał jak się rozpadasz.
Nollie
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?

Reposted frombimbka bimbka vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl